Takenbeleid TSBV Pendragon 2017-2018 (English below)

 1. Ieder competitie spelend lid (hierna te noemen: lid) moet kunnen fluiten op het niveau waarop hij/zij speelt.
 2. Als het lid niet eerder een scheidsrechterscursus op het juiste niveau heeft behaald, is hij/zij verplicht om dit alsnog te doen. Aan het begin van het seizoen zal er door de vereniging een cursus worden georganiseerd, deelname aan deze cursus is verplicht. Kosten van de cursus zijn voor rekening van de vereniging.
 3. Ieder lid moet kunnen tafelen, ook nieuwe leden. Aan het begin van het seizoen zal er door de vereniging een cursus worden georganiseerd.
 4. Een aantal keer per jaar zal er een takenschema verschijnen. Als het schema eenmaal klaar is, is het lid zelf verantwoordelijk voor de taak. Als het lid zelf niet kan, moet deze zelf vervanging regelen.
 5. Het lid blijft verantwoordelijk voor de taak, totdat (via mail of telefonisch), beide partijen aan de skp-er laten weten dat er een taak wordt overgenomen door een ander lid. Dit houdt in dat bij eventueel niet komen opdagen van de vervanger, degene die oorspronkelijk de taak kreeg toebedeeld nog steeds verantwoordelijk is, tenzij dit goed is gecommuniceerd naar de skp-er. Dit om te voorkomen dat de skp-er niet weet wie de desbetreffende sanctie hoort te krijgen.
 6. Taken hoeven niet geruild te worden. De skp-er houdt bij wie welke taken heeft gedaan en houdt hier in het volgende schema rekening mee. Ruilen mag natuurlijk wel, mits ook dit vooraf duidelijk wordt aangegeven.
 7. Niet op komen dagen:
Thuis Uit
1e keer verzaken €20,- De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-)
2e keer verzaken €30,- en 1 wedstrijd schorsing De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-) + €10,- + 1 wedstrijd schorsing
3e keer verzaken €40,- en definitieve schorsing De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-) + €20,- + definitieve schorsing

Aan alle taken binnen de vereniging worden punten toegekend. De punten worden eerlijk verdeeld over alle leden. Bestuurstaken leveren veel punten op. In principe zijn deze mensen vrijgesteld van andere taken, evenals coaches. Deelnemen aan andere commissies levert ook punten op, maar minder. Er zal ook een onderscheid gemaakt worden tussen uit- en thuistaken en het niveau van de wedstrijd die gefloten wordt.Nadat een boete wordt opgelegd wegens verzaken van een taak, mag het lid pas weer wedstrijden spelen, als de boete is betaald. De taak komt uiteraard niet te vervallen. In een volgend schema moet de taak worden ingehaald. Verzaken om op die manier minder taken te hoeven doen, werkt dus niet.

 1. Een lid kan dubbele punten verdienen, als je op het laatste moment door het bestuur gevraagd wordt een taak te doen (crisistaak). Dit houdt in dat je een taak minder hoeft te doen dan anderen.
 2. Twee keer per seizoen wordt een overzicht van de punten per persoon geplaatst in de Flodder.
 3. Bij niet op komen dagen bij een taak, wordt in het team door de coach genoemd dat een lid zijn taak niet heeft gedaan en dat de consequentie van nogmaals niet op komen dagen 1 wedstrijd schorsing is. Zo kunnen mensen onderling elkaar ook herinneren aan hun taken.
 4. Deze regels moeten duidelijk zijn voor iedereen die lid wordt van Pendragon. Op die manier komen leden niet voor verrassingen te staan en weten ze welke verplichtingen er komen kijken bij spelen bij Pendragon. Deze regels zullen dus in de 1e Flodder van het seizoen komen en op de site worden geplaatst.

 

Puntensysteem

Tafelen 2 punten
Fluiten Thuiswedstrijd 3 punten
Fluiten Uitwedstrijd op BS4 niveau 5 punten
Fluiten Uitwedstrijd op BS3 niveau 5 punten
Fluiten Uitwedstrijd op BS2 niveau 5 punten
Bestuur 25 punten
Coach 25 punten
Assistent coach In overleg met bestuur
Trainer 15 punten
IT-commissie 10 punten
Overige commissies 5 punten