Technische Commissie (TC)

De Technische Commissie (TC) is in het leven geroepen om het strategisch, tactisch en technische beleid binnen TSBV Pendragon vorm te geven en in goede banen te leiden. De commissie bestaat uit vier of vijf personen. De TC zal regelmatig vergaderen, brainstormen en evalueren met de coaching staff en het sportcentrum. Denk jij dat jouw eigen basketbalfilosofie Pendragon verder zal helpen? Meld je dan aan voor een positie in de TC!


AA-Commissie

De AA-functionaris wordt ondersteund door de AA- commissie, deze bestaat vaak uit drie á vier personen. De AA-commissie organiseert niet-basketbal gerelateerde activiteiten met veel gezelligheid. Als commissielid help je mee met het organiseren en voorbereiden van verschillende activiteiten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de feestjes vlekkeloos verlopen, er zo veel mogelijk leden meedoen en natuurlijk dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Hou je ervan om evenementen te organiseren? Meld je dan aan voor een plek in de AA-Commissie!


IT-Commissie

De IT commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het Internationaal Toernooi (IT). Het IT is een jaarlijks terugkerend toernooi rond mei met veel interne en externe basketbal teams. De IT commissie bestaat meestal uit vijf á zes personen die er samen voor zorgen dat het IT zo soepel mogelijk verloopt. Binnen de commissie zijn verschillende functies, zoals: voorzitter, penningmeester, pr, inschrijvingen en eten & drinken. Het doel van het IT is zoveel mogelijk deelnemende teams te verwerven en ervoor te zorgen dat het toernooi de perfecte combinatie is van basketbal en plezier. De IT-commissie is een van de populairdere commissies, dus laat snel van je horen als je interesse hebt in een van de functies!


Flodder-Commissie

De Flodder is ook wel de ‘krant’ van de vereniging, net zoals een daadwerkelijke krant heeft ook de Flodder een redactie. Meestal bestaat de flodderredactie uit twee à drie personen die er samen voor zorgen dat de Flodder vol staat met leuke stukjes, de activiteitenagenda en natuurlijk de fameuze ‘wist- je- datjes’.


Kascommissie

De kascommissie controleert het werk van de penningmeester tweemaal per jaar. Zij moeten uit de boeken een duidelijk beeld krijgen van de financiële situatie van de vereniging en hoe die tot stand is gekomen. Tijdens de eerste ALV brengen zij verslag uit over de boekhouding en geven ze eventueel opmerkingen. Een plek in de kascommissie is een positie die goed aansluit bij de economische en financiële opleidingen. In totaal zijn er twee mensen nodig voor deze commissie. Lijkt het je wat om hierin wat ervaring op te doen, meld je dan aan voor een plek in deze commissie.


PR-Commissie

De PR-functionaris wordt ondersteund door de PR commissie. Als lid van deze commissie help je met het bedenken en organiseren van verschillende activiteiten, zoals Pendragon Madness en oud-ledendag. Daarnaast helpt de commissie mee met het werven van sponsoren. De commissie bestaat uit twee of drie personen die samen met de PR-functionaris werken. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het visitekaartje van onze vereniging? Dan is een positie in de PR-commissie iets voor jou!

Heb je vragen over een van de commissies of heb je interesse in een van bovenstaande functies? Neem contact op met de secretaris (secretaris.tsbv@gmail.com) of spreek een van de bestuursleden aan!