013 466 30 12 (FOSST) | Adres sporthal: Academielaan 5, 5037 ET Tilburg | secretaris.tsbv@gmail.com

Takenbeleid TSBV Pendragon 2017-2018 (English below)

 1. Ieder competitie spelend lid (hierna te noemen: lid) moet kunnen fluiten op het niveau waarop hij/zij speelt.
 2. Als het lid niet eerder een scheidsrechterscursus op het juiste niveau heeft behaald, is hij/zij verplicht om dit alsnog te doen. Aan het begin van het seizoen zal er door de vereniging een cursus worden georganiseerd, deelname aan deze cursus is verplicht. Kosten van de cursus zijn voor rekening van de vereniging.
 3. Ieder lid moet kunnen tafelen, ook nieuwe leden. Aan het begin van het seizoen zal er door de vereniging een cursus worden georganiseerd.
 4. Een aantal keer per jaar zal er een takenschema verschijnen. Als het schema eenmaal klaar is, is het lid zelf verantwoordelijk voor de taak. Als het lid zelf niet kan, moet deze zelf vervanging regelen.
 5. Het lid blijft verantwoordelijk voor de taak, totdat (via mail of telefonisch), beide partijen aan de skp-er laten weten dat er een taak wordt overgenomen door een ander lid. Dit houdt in dat bij eventueel niet komen opdagen van de vervanger, degene die oorspronkelijk de taak kreeg toebedeeld nog steeds verantwoordelijk is, tenzij dit goed is gecommuniceerd naar de skp-er. Dit om te voorkomen dat de skp-er niet weet wie de desbetreffende sanctie hoort te krijgen.
 6. Taken hoeven niet geruild te worden. De skp-er houdt bij wie welke taken heeft gedaan en houdt hier in het volgende schema rekening mee. Ruilen mag natuurlijk wel, mits ook dit vooraf duidelijk wordt aangegeven.
 7. Niet op komen dagen:

 

Thuis Uit
1e keer verzaken €20,- De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-).
2e keer verzaken €30,-+ 1 wedstrijd schorsing De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-)
+ €10 + 1 wedstrijd schorsing.
3e keer verzaken €40,-+ definitieve schorsing De boete die de bond oplegt
(doch minimaal €20,-)
+ €20,- + definitieve schorsing

 

Nadat een boete wordt opgelegd wegens verzaken van een taak, mag het lid pas weer wedstrijden spelen, als de boete is betaald. De taak komt uiteraard niet te vervallen. In een volgend schema moet de taak worden ingehaald. Verzaken om op die manier minder taken te hoeven doen, werkt dus niet.

 1. Aan alle taken binnen de vereniging worden punten toegekend. De punten worden eerlijk verdeeld over alle leden. Bestuurstaken leveren veel punten op. In principe zijn deze mensen vrijgesteld van andere taken, evenals coaches. Deelnemen aan andere commissies levert ook punten op, maar minder. Er zal ook een onderscheid gemaakt worden tussen uit- en thuistaken en het niveau van de wedstrijd die gefloten wordt.
 2. Een lid kan dubbele punten verdienen, als je op het laatste moment door het bestuur gevraagd wordt een taak te doen (crisistaak). Dit houdt in dat je een taak minder hoeft te doen dan anderen.
 3. Bij niet op komen dagen bij een taak, wordt in het team door de coach genoemd dat een lid zijn taak niet heeft gedaan en dat de consequentie van nogmaals niet op komen dagen 1 wedstrijd schorsing is. Zo kunnen mensen onderling elkaar ook herinneren aan hun taken.
 4. Deze regels moeten duidelijk zijn voor iedereen die lid wordt van Pendragon. Op die manier komen leden niet voor verrassingen te staan en weten ze welke verplichtingen er komen kijken bij spelen bij Pendragon. Deze regels zullen dus in de 1e Flodder van het seizoen komen en op de site worden geplaatst.

 

Puntensysteem

Tafelen                                               2 punten
Thuisfluiten:                                       3 punten
Uitfluiten:                                          5 punten
Bestuur:                                             25 punten
Coach:                                                25 punten
IT-commissie:                                   10 punten
Overige commissies:                          5 punten          (Flodder-, kas-, super 5-, PR-, AA-cie)

 

 

 

 

TSBV Pendragon By-laws / Tasks Policy 2017-2018

TSBV Pendragon has two types of members namely: Members who practice, participate in regular competition games, and other club activities. In these by-laws, these members will be regarded as ‘’Active members’’. Members who only practice and participate in the club’s activities, without participating in regular season competition games, will be regarded as ‘’passive members’’.

 • Every active member should be eligible (i.e. obtain certificates) to officiate games in the level in which he or she plays. With exception to teams playing at a national level for which a D/BS4 certificate is required.
 • Active members without a certificate will be offered the opportunity to obtain the required certificate(s) at the beginning of the regular basketball season. Participation is obligatory for all active members without the required certificate(s). At extraordinary circumstances, an exception could be made, but only after negotiating with the referee contact person (SKP-er). The costs of the first attempts of the course are paid for by TSBV Pendragon.
 • Every active member should be qualified / able to perform table-tasks (keep scores, time etc.). At the beginning of the basketball season, a workshop is organized for members to obtain the necessary skills.
 • Every active member will be allocated with club tasks to perform. It is the responsibility of the member to make sure the task is executed (i.e. if hindered, the member is responsible for finding a replacement). Any changes should be communicated with the SKP-er. Not showing up for a task will lead to a fine to the original member that the task was allocated to, except if the changes were made and timely communicated to the SKP-er.
 • Fines for not showing up for an allocated task:
Home tasks External tasks
1st 20 euros Fine from NBB (with a minimum of 20 euros)
2nd 30 euros + a game suspension Fine from NBB (with a minimum of 30 euros + a game suspension)
3rd 40 euros + definitive suspension Fine from NBB (with a minimum of 40 euros + definitive suspension)

Every fine should be paid in full before the deadline. After the deadline, an active member     will be suspended from games until the fine(s) is (are) paid. Moreover, the assigned task       will be re-allocated to the respective member.

 • TSBV Pendragon works with a point system. For all tasks, points are awarded. Every member is expected to attain a certain amount of points every basketball season. For more details on tasks and number of points, please contact the SKP-er.
Tasks Points  
Table tasks 2 Score keeping, timekeeping etc.
Referee tasks at home games 3
Referee tasks external 5
Board position 25
Coaching 25
International Tournament (IT) Committee 10
Other committees 5 Flodder, kas, Super 5, PR, AA, etc.

 

 • Double points are awarded to members who execute an ‘’emergency task’’. The emergency task is a last minute task reallocation because the original person to which the task was allocated did not show up to perform his / her task.
 • To provide clarity to (New) members, the by-laws / club policies will be posted in the first ‘’flodder’’ (club magazine). Furthermore, the by-laws and other club policies could be found on the clubs’ website.