013 466 30 12 (FOSST) | Adres sporthal: Academielaan 5, 5037 ET Tilburg | secretaris.tsbv@gmail.com

BECOME A COMPETITION MEMBER?

 

Please fill in the form to join the competition of Pendragon!

 

Please fill in the form
Note: the registration form is not compatible with Safari. Please use another web browser.

Gender:
MaleFemale

Date of birth

Referee diploma of the NBB (Dutch Basketball Association)
BS2/FBS3/EBS4/DNone

Trainersdiploma of the NBB (Dutch Basketball Association)
BT2BT3BT4None

Ondergetekende verklaart lid te worden van de Tilburgse Studenten Basketball Vereniging Pendragon.
Hiermee verklaart de ondertekende akkoord te gaan met het Huishoudelijke Reglement van de vereniging.
(o.a. te vinden op www.tsbv-pendragon.nl onder algemene informatie)

Een aantal regels volgens het Huishoudelijk Reglement die extra aandacht verdienen:
- Ondertekende verplicht zich tot betalen van contributie.
- Ondertekende heeft een tafelcursus gehad of is bereid deze te volgen tijdens het 1e seizoen.
- Ondertekende is verplicht om tafeltaken uit te voeren.
- Ondertekende is in het bezit van een scheidsrechtersdiploma of is bereid deze te behalen.
- Ondertekende is verplicht om op eigen niveau te kunnen fluiten (m.u.v. van de beginners).
- Ondertekende gaat akkoord met het boetebeleid van de vereniging.

The contribution (determined in the General Meeting) will be met as follows:
Full amount at once (last week of October)In two installments (last week of October and last week of January)

What kind of member do you want to be?
Full seasonHalf season Sept. till Jan.Half season Jan. till June

Ondergetekend machtigt hierbij TSBV Pendragon om jaarlijks, tot wederopzegging, de verschuldigde contributie af te schrijven van onderstaande rekening volgens de regels uit artikel 5 uit het Huishoudelijk Reglement.

Upload your passport photo here

I understand that my subscription is definitive when I sign this autograph