013 466 30 12 (FOSST) | Adres sporthal: Academielaan 5, 5037 ET Tilburg | secretaris.tsbv@gmail.com

WEDSTRIJDLID WORDEN?

 

Vul het formulier in om wedstrijden mee te spelen met Pendragon!

Please fill in the form to participate in the competition of Pendragon!

 

Vul hier het formulier in

Please fill in the form

Ik ben een: / I am a:
Man/ManVrouw/Woman

Geboortedatum / Date of birth

Ondergetekende verklaart lid te worden van de Tilburgse Studenten Basketball Vereniging Pendragon.
Hiermee verklaart de ondertekende akkoord te gaan met het Huishoudelijke Reglement van de vereniging.
(o.a. te vinden op www.tsbv-penragon.nl onder algemene informatie)

Een aantal regels volgens het Huishoudelijk Reglement die extra aandacht verdienen:
- Ondertekende verplicht zich tot betalen van contributie.
- Ondertekende heeft een tafelcursus gehad of is bereid deze te volgen tijdens het 1e seizoen.
- Ondertekende is verplicht om tafeltaken uit te voeren.
- Ondertekende is in het bezit van een scheidsrechtersdiploma of is bereid deze te behalen.
- Ondertekende is verplicht om op eigen niveau te kunnen fluiten (m.u.v. van de beginners).
- Ondertekende gaat akkoord met het boetebeleid van de vereniging.

De contributie (wordt vastgesteld in Algemene Vergadering) wil de ondertekende als volgt voldoen:
Het volledige bedrag ineens (laatste week van oktober) / Full amount at once (last week of october)In twee termijnen (laatste week van oktober en laatste week van januari)/ In two terms (last week of october and last week of january)

Wat voor soort lid wil je zijn?
Volledig seizoen / Full seasonHalf seizoen sept. tm jan. / Half season sept. to jan.Half seizoen jan. t/m juni / Half season jan. to june

Ondergetekend machtigt hierbij TSBV Pendragon om jaarlijks, tot wederopzegging, de verschuldigde contributie af te schrijven van onderstaande rekening volgens de regels uit artikel 5 uit het Huishoudelijk Reglement.

Upload hier je pasfoto / Upload your passport photo

Ik begrijp dat mijn inschrijving pas definitief is als ik een handtekening heb gezet